Vitaliteitstraining voor medewerkers

Medewerkers die fit en in balans zijn – en door hun werkgever worden uitgenodigd om op een authentieke manier hun talenten in te zetten – ervaren meer werkplezier en welzijn. Kennis en vaardigheden alleen zijn vaak niet voldoende om het beste uit iemand te halen. Vitale werknemers zijn productiever, inventiever, flexibeler en meer betrokken.  Als een werknemer -om wat voor reden dan ook- uit balans is geraakt, kan zich dat uiten in klachten.

Van symptoombestrijding naar preventie

Vaak wordt pas actie ondernomen als de medewerker al klachten heeft en (langdurig) verzuim op de loer ligt. Dat is jammer en vooral ook een gemiste kans. U gunt uw medewerkers toch ook meer vitaliteit waardoor ze meer betrokken en productiever zijn? En wilt u ook dat uw werknemers op een plezierige en effectieve manier tot hun 67e jaar kunnen doorwerken?

Door aandacht te geven aan preventie wordt de kans op langdurige uitval verminderd. Werkgevers die ervoor kiezen hun medewerkers te faciliteren in een gezondere leefstijl, tonen meer betrokkenheid en nemen meer verantwoordelijkheid. Steeds meer werkgevers onderkennen dat preventief investeren in vitaliteit en duurzame inzetbaarheid loont en ondersteunen hun medewerkers dan ook hierbij.

Aanpak gebaseerd op het MARK-coachmodel

 

Bron: MARK Academy voor leefstijl (2017)

 

De kracht van onze aanpak is de integrale en pragmatische benadering van balans en vitaliteit. We zijn gespecialiseerd in de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI). We coachen uw medewerkers op de volgende dimensies: fysiek (FQ), sociaal-emotioneel (EQ), mentaal (IQ), zingeving (SQ) en op  hun mate van pro-activiteit (PQ). We maken uw medewerkers bewust van hun gedrag en motiveren hen hierin die keuzes te maken die hen meer vitaliteit biedt op een manier die bij hen past. Zo begeleiden we uw medewerker actief bij het realiseren van zijn/haar persoonlijke doelstelling, bijvoorbeeld een gezond gewicht of een betere (werk-privé) balans. De verantwoordelijkheid ligt bij de medewerker zelf. Hij/zij zal daarin zelf regie moeten nemen.

Duurzame resultaten

We werken niet alleen aan de gevolgen maar met name aan de oorzaken van de disbalans zodat duurzame resultaten behaald kunnen worden.

Vitaliteitstraining / Individuele coaching

Vitale wijze coacht mensen groepsgewijs om hiermee de vitaliteit van uw organisatie te verbeteren en/of individueel bij het hervinden van hun balans:

  1. Vitaliteitstraining: groepsgewijze training om een gezonde en (pro-) actieve leefstijl bij uw medewerkers te realiseren.
  2. Individuele coaching: om de dieperliggende oorzaken te onderzoeken van de disbalans en dit in combinatie met de persoonlijke doelen van de medewerker aan te pakken.

De intrinsieke motivatie van de medewerker in combinatie met het nemen van ‘eigen regie’ staan centraal.

Zowel de vitaliteitstraining als de individuele coaching kunnen ook bij u op locatie plaatsvinden.

Voordelen voor uw organisatie

  • Verzuimreductie
  • Talent wordt beter benut
  • Meer betrokkenheid & werkplezier

Keertje kennismaken?

Graag kom ik langs om geheel vrijblijvend te bespreken waarmee we u kunnen helpen de vitaliteit van uw medewerkers te verbeteren.